Tunay Gıda
ÜRÜNLER

Vişne Suyu Konsantre

Vişne Suyu Konsantre
Vişne (Prunus cerasus L.)
VİŞNE (Prunus cerasus L.)
Anavatanı Türkiye ve hazar denizi kabul edilmektedir. Dünyada vişne üretimi yıllık 1,4 milyon tondur. Türkiye 210 bin ton üretimle 3. sırada yer almaktadır. Türkiye’de yaygın tür Kütahya’dır. Koyu kırmızı kabuklu kırmızı etli çok sulu meyvedir.
Varyeteler; English Morello vişnesi
Yerel varyeteler; Kütahya vişnesi  

SAĞLIĞA YARARLARI ÜZERİNE YAPILAN BİLİMSEL ÇALIŞMALAR
» Tip 2 diyabet hastalarında glisemi ve tansiyonda önemli iyileşmeler göstermektedir. [1, 15]
» Güçlü antinörodejeneratif aktivite gösterir. [2]
» Oksidatif hasara karşı direnç kapasitesini artırır. [3, 9]
» LDL kolesterolünü düşürücü etkisi bulunmaktadır. [4]
» İltihaplı ağrıların tedavisinde yararlı olabilmektedir. [5]
» Güçlü anti-inflamatuvar etkisi olan antosiyaninleri içermektedir. [5, 9]
» Kör bağırsaktaki tümör gelişimini önemli ölçüde azaltmaktadır. [6]
» Kolon kanser hücrelerinin büyümesini doğrudan engeller. [6]
» Uykusuzluk hastalığı üzerine olumlu etkileri bulunmaktadır. [7]
» Egzersize bağlı kas hasarı semptomlarını azaltır. [8, 9, 10]
» Hiperürisemiyi azaltarak gut hastalığına eğilimli kişilere faydalı olabilmektedir. [11]
» Erkeklerde hipertansiyon başlangıcında akut iyileşme sağlar. [12]
» Ateroskleroz riskini azaltabilir. [13]
» İltihaplı bağırsak hastalıklarına karşı koruyucu etkileri bulunmaktadır. [14]

Not: Üstte belirtilen yayınlanmış makalelere ulaşmak için lütfen bizimle e-posta yoluyla irtibata geçiniz.

Vişne Suyu Konsantre
Brix  65±1
Asitlik 4.0-7.5
pH 2.6-3.8