Tunay Gıda

Kalite Politikamız

Kalite Politikamız: Kapsamlı Yaklaşım

Amacımız; meyve püre ve konsantre, berrak konsantre ve NFC ürünlerin tüm girdi ve proseslerle ilgili tehlikelerin hammadde ve yardımcı malzeme kabulünden müşterilerimize ulaşana kadar tanımlanmasını, değerlendirilmesini ve kontrolünü sağlamaktır.

Kalite, şirketimizde herkes için bir yaşam tarzıdır. Kalite ve gıda güvenliği kültürüne sahip çalışanlarımızın katılımı ile tehlikeler kaynağında yok edilerek sıfır gıda güvenliği riski hedeflenir.
İnsan sağlığını koruyup, güvence altına almak için yüksek teknoloji kullanılarak azami hijyen kuralları çerçevesinde üretim yapılır.

Mükemmeli arayan liderlik anlayışımız ve takım olma bilincimizle, tüm süreçlerimiz ve faaliyetlerimiz verimlilik ve etkinlik açısından optimize edilir, değer yaratma ön planda tutulur.

Uygun teknolojik altyapı ile bilinçli ve eğitimli çalışanlarla, ürünlerimizin sağlığa uygun hijyenik koşullarda, ulusal ve uluslararası mevzuata ve müşteri isteklerine uygun olarak üretileceğini aynı zamanda gıda güvenliğinin garanti altına alınacağını kalitenin ve gıda güvenliğinin birinci önceliğimiz olacağını taahhüt ederiz.

Yönetim Kurulu Başkanı
Genel Müdür
13.02.2023


İzlenilebilirlik Taahhütümüz
» İzlenebilirlik ve kalite standartlarımız hammadde seçimimizden başlayarak uygulanmaktadır.
» Tedarikçilerimiz en sıkı şartlara uygun olarak değerlendirilmekte ve onaylanmaktadır.
» Hammaddelerin kullanılmadan önce sistematik olarak incelenmesini gerçekleştiriyoruz.
» İşlediğimiz her meyveyi bahçeden fabrikamıza girinceye kadar üretim safhalarında müşterilere ulaşana kadar takip ediyoruz.
» İzlenebilirlik her aşamada kayıt altına alınmaktadır.
» Tedarikçilerimiz, organik ve iyi tarım uygulamalarına, ilkelerine uymaktadırlar.


Müşterilerimizin Kolayca Ulaşabileceği Bilgiler
» Ürün Bilgisi
» Analiz belgesi ve yöntemleri
» Depolama koşulları
» Besin değerleri
» Meyve üretiminde zararlılarla mücadele mevzuatı
» Organik Projelerde kullanılan ilaç ve gübre bilgileri