Tunay Gıda

İnsanları Seviyor, Başarabileceği Şeylere Güveniyoruz

Tunay Gıda çalışanlarının çabaları ve bağlılığının değerini bilir ve ayrım gözetmeden tüm çalışanları için eğitimler düzenleyerek hedeflerini gerçekleştirmeleri için gereksinim duydukları bilgi ve becerilere sahip olmalarını sağlar.

Bulunduğu bölgenin refahı için faaliyetlerini arttırarak yerel iş imkanı yaratır.

Şirketimiz tarımda insan odaklı bir gelişmenin sağlanması, tarımda çalışanların sağlık koşullarının iyileştirilmesi, onlara daha iyi bir eğitimin sağlanması, güçlü bir toplumun oluşması, kırsal kesimden göçün azalması hedefleri için çalışmaktadır.

Eşitlik dağılımını dikkate alır, çalışanların huzurlu ve kendilerini kolayca ifade edebilecekleri bir ortam yaratır.

Davranış kuralları hakkında yıllık toplantılar ve eğitimler düzenleyerek etik ve yasal uyumu destekler.

Bölgemizde yürütülen sosyal projelere destek vermek şirketimizin temel yaklaşımıdır.