Tunay Gıda

İlkelerimiz

İlkelerimiz Tunay Gıda çalışanlarının uymakla yükümlü olduğu ilkeler, yasalara ve uluslararası anlaşmalara uyum, insan hakları (tüketici, çocuk, çalışan hakları), kadın-erkek fırsat eşitliğini sağlamak ve ayrımcılık yapmamak.

Rekabette ve tüm iş ilişkilerinde etik davranmak.

Müşteri ilişkilerini etik ticaret kurallarına uygun yürütmek.

Uluslararası ve ulusal regülasyonların yanında AIJN gibi uluslararası kabul görmüş standartlarda üretim yapmak.

Dünyayı, çevreyi, toplumu korumak, sürdürülebilirliği sağlamak, sosyal sorumluluğun üstlenmesi gibi konuları kapsamaktadır.