Tunay Gıda

Enerji ve Su Verimliliği

Ülkemizin ve Dünyamızın, doğal kaynaklarının ve biyoçeşitliliğin korunmasında, bireysel ve toplumsal sorumlulukla, etkili ve yenilikçi davranışları sürdürülebilirlik ilkesi olarak benimsiyoruz.

Ar-Ge merkezimizde enerji ve su verimliliği projelerini başarıyla yöneterek 3 yıl içinde enerji ve su kullanımımızı minimum düzeye indirdik,

Amaçlarımız:
» Üretim tesisimizde ve diğer paydaşlarımızla, etkimizin bulunduğu tüm alanlarda doğal kaynakların bilinçli kullanımı ve biyoçeşitliliğin korunması/geliştirilmesi,
» Avrupa Yeşil Mutabakatı hedeflerini prensip edinerek çevreye daha düşük karbon salınımının gerçekleştirilmesi ve temiz, uygun maliyetli, güvenli enerji tedariğinin sağlanması,
» Enerjinin etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması, personelin bilinçlenmesi,
» Fosil enerji kaynaklarının kullanımı sonucu atmosfere salınan gazların neden olduğu sera etkisinin küresel ısınmaya ve iklim değişimlerine neden olmasından dolayı çevreci bir alternatif enerji kaynağı olan güneş enerjisinden daha fazla faydalanılması,


Grafik 1. 2017-2020 yılları arası firmada bir ton meyve işlemek için tüketilen elektrik miktarı
2017-2020 yılları arasında, elektrik tüketiminde % 20 oranında azalma sağlanmıştır.

Grafik 2. 2017-2020 yılları arası firmada bir ton meyve işlemek için tüketilen doğalgaz miktarı
2017-2020 yılları arasında, doğalgaz tüketiminde % 13 oranında azalma sağlanmıştır.

Grafik 3. 2017-2020 yılları arası firmada bir ton meyve işlemek için kullanılan su miktarı
2017-2020 yılları arasında, su kullanımında % 60 oranında azalma sağlanmıştır.