Tunay Gıda
ÜRÜNLER

Demeter NFC Berrak / Bulanık Armut Suyu

Demeter NFC Berrak / Bulanık Armut Suyu
ARMUT (Pyrus communis L.)
ARMUT (Pyrus communis L.)
Anavatanı Türkiye’dir. Türkiye 530 bin ton üretimi ile dünya üretiminde 5. sıradadır.
Varyeteler; Santa Maria, Deveci, Williams
Yerel varyeteler; Erzincan Çermail Armut

SAĞLIĞA YARARLARI ÜZERİNE YAPILAN BİLİMSEL ÇALIŞMALAR
» Antioksidatif, antienflamatuvar ve antikanser özelliklere sahiptir [1,2,3].
» Antihiperglisemik ve idrar söktürücü özellikleri vardır [3].
» Diyet lifi bakımından zengindir [3].
» Armut, fruktoz ve sorbitol açısından zengindir. Diyet lifi ile beraber bağırsak sağlığına olumlu etkileri vardır [3].
» Tip 2 diabetin düşürülmesine katkı sağlayabilir [2,3].
» Daha az akciğer kanseri olunması ile ilişkilendirilebilir [3,4].
» Literatürde bir armut çeşidinden elde edilen ekstrakte edilen prosiyanidinlerin ülser önleyici kapasitesinin olduğu bildirilmiştir [5].

Not: Armut meyvesinin sağlığa faydaları daha sonra yayınlanacaktır.

Demeter NFC Berrak Armut Suyu
Brix  11.0-14.0 
Asitlik 0.3-0.6
pH 3.2-4.2
Demeter NFC Bulanık Armut Suyu
Brix  11.0-14.0
Asitlik 0.3-0.6
pH 3.2-4.2