Tunay Gıda

Çevre Politikası

Tunay Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. kuruluşundan beri sürdürdüğü tüm faaliyetlerinin yasal düzenlemelere uygun olması için büyük bir özen göstermiş, bunu politika olarak benimsemiştir.

» Yürürlükte bulunan tüm çevre mevzuat, idari düzenlemelere ve diğer şartlara uymak,
» Atıklarımızın mümkün olduğu ölçüde geri kazanımını sağlamak, bu amaçla yöntemler araştırmak, geliştirmek ve uygulamak,
» Atıklarımızın çevresel etkilerini kontrol altında tutmak ve geri kazanımı olmayan atıklarımızı çevreye zarar vermeden bertaraf etmek veya ettirmek,
» Çevre dostu, kullanım kolaylığı ve güvenliği sağlayan ürünler üretmek,
» Faaliyetlerimizden ve ürünlerimizden kaynaklanan çevre yönlerimizi ve çevresel etkilerini sürekli kontrol altında tutarak çevre performansımızı geliştirmek,
» Çevre kirliliğinin önlenmesini ve buna ilişkin sürekli iyileştirmeler yapmak,
» Çevresel hedeflerimize ulaşmak amacıyla, çalışanlarımızda çevre bilincinin oluşması ve geliştirilmesi için gerekli faaliyetleri gerçekleştirmek,
» Yenilenebilir enerji kaynakları kullanarak çevremize daha az karbon salınımı yapmak.

Çevre politikamızın temel ilkeleridir.  


Yönetim Kurulu Başkanı
Genel Müdür

10.01.2023