Tunay Gıda

Çevre ve İnsana Olan Taahhüdümüz

Ürünlerimizi gıda güvenliğinin garanti altına almak birinci önceliğimiz olacağını taahhüt ederiz.

Çevre üzerindeki etkimiz için tam sorumluluk almak, insanların karşı karşıya olduğu çevre problemlerini çözülmesinde beraber hareket etmek, 2030 yılına kadar karbon salınımını nötr hale getirerek iklim değişikliğiyle mücadele etmek, organik tarımı desteklemek ve insanlara yaşanabilir bir dünya geleceği için çalışmaktayız.

İnsanların temel hak ve ihtiyaçlarına insan onuruna çalışanların temel haklarına kayıtsız şartsız saygı göstermeye taahhüt ederiz.

Kadın – erkek eşitliği dünya insanları arasındaki bütün ayırımcılıklarla mücadele ederiz. Pozitif ayrımcılık anlayışı ile kadın çalışan oranını ve kadın yönetici oranını %50’nin üzerine çıkarmayı taahhüt ederiz.

Uygun teknolojik altyapı ile bilinçli ve eğitimli çalışanlarla, ürünlerimizin sağlığa uygun hijyenik koşullarda, ulusal ve uluslararası mevzuata ve müşteri isteklerine uygun olarak üretileceğini aynı zamanda gıda güvenliğinin garanti altına alınacağını kalitenin ve gıda güvenliğinin birinci önceliğimiz olacağını taahhüt ediyoruz.