Tunay Gıda

Bebek Maması Ürünleri

Bebek maması ürünlerinin üretiminde kullanılacak meyve ve sebzeler, doğru meyve ve sebze varyetelerinin seçimi ile başlamaktadır. Bu meyve ve sebzelerin yetiştirildiği bahçeler, toprak yapısı ve sulama sularının uygunluğu, zirai ilaç ve gübre kullanımı gibi meyve ve sebzelerde ağır metal, zirai ilaç kalıntıları gibi bebek maması ürünlerinde bulunması istenmeyen veya belirli limitler ile sınırlandırılmış maddelerin meyve ve sebzeye geçişinin engellenmesi için büyüme dönemi, hasat öncesi dönemlerde sürekli kontrol edilmekte ve yapılan analizler ile uygunluğu tasdiklenmiş meyveler hasat edilerek  doğruca fabrikaya getirilmektedir. Bebek maması ürünlerinin üretimi öncesi ve sonrasında, aynı meyve işlenecek dahi olsa, tüm üretim hattı makina ve ekipmanları temizlenmekte ve önceki üretimlere ait herhangi bir bulaşan olmaması için arındırılmaktadır. Bu ürünlerin üretiminde, asıl odak besin öğelerinin en iyi derecede korunmasını sağlamak olduğundan, mekanik ve ısıl prosesdeki bu kaybı en aza indirecek şekilde bir proses akışı dizayn edilmektedir.