Tarımsal Sürdürülebilirlik

Tarımsal Sürdürülebilirlik Tunay Gıda, çevreye daha az kirlilik, daha az toprak erozyonu, yaban hayatın korunması kimyasal atıklar, sulardaki tuzluluk gibi bir çok konuda doğal kaynakların korunması ve iyileştirilmesi için çalışmaktadır.

Tunay Gıda, sürdürülebilir tarımsal yönetimin gerekliliğini sağlayacak
» Toprak Su Yönetimi
» Çevre Koruma ve Biyoçeşitlilik
» Enerji Yönetimi
» Gübreleme Yönetimi
» Hijyen, Atık, Kirlilik Yönetimi
» İşçi Hakları
» Yönetim sistemi, Finansal İstikrar, Ürün Seçimi ve Verimliliği
konularında politikalar ve yazılı kurallar oluşturmuştur.

Tunay Gıda, üreticilerine, çiftçilerine prensiplerini koyduğu tarım yöntemlerini kullanmalarını talep eder. Bunların uygulanması için denetimlerini düzenli olarak yapar.

Çiftçilere her konuda eğitim ve teknik destek sağlayarak toprağa ve çevreye zarar vermeden üretim yapılmasını sağlar.

Tarım politikalarımızın doğru uygulanmasını sağlayarak üretimde yüksek verimliliğe ulaşmak için çalışır.

Tunay Gıda 2018 © Tüm Hakları Saklıdır.
Tunay Gıda
Tunay Gıda

Tarımsal Sürdürülebilirlik

Tarımsal Sürdürülebilirlik Tunay Gıda, çevreye daha az kirlilik, daha az toprak erozyonu, yaban hayatın korunması kimyasal atıklar, sulardaki tuzluluk gibi bir çok konuda doğal kaynakların korunması ve iyileştirilmesi için çalışmaktadır.

Tunay Gıda, sürdürülebilir tarımsal yönetimin gerekliliğini sağlayacak
» Toprak Su Yönetimi
» Çevre Koruma ve Biyoçeşitlilik
» Enerji Yönetimi
» Gübreleme Yönetimi
» Hijyen, Atık, Kirlilik Yönetimi
» İşçi Hakları
» Yönetim sistemi, Finansal İstikrar, Ürün Seçimi ve Verimliliği
konularında politikalar ve yazılı kurallar oluşturmuştur.

Tunay Gıda, üreticilerine, çiftçilerine prensiplerini koyduğu tarım yöntemlerini kullanmalarını talep eder. Bunların uygulanması için denetimlerini düzenli olarak yapar.

Çiftçilere her konuda eğitim ve teknik destek sağlayarak toprağa ve çevreye zarar vermeden üretim yapılmasını sağlar.

Tarım politikalarımızın doğru uygulanmasını sağlayarak üretimde yüksek verimliliğe ulaşmak için çalışır.

Tunay Gıda 2018 © Tüm Hakları Saklıdır.
Tunay Gıda
Tunay Gıda

Tarımsal Sürdürülebilirlik

Tarımsal Sürdürülebilirlik Tunay Gıda, çevreye daha az kirlilik, daha az toprak erozyonu, yaban hayatın korunması kimyasal atıklar, sulardaki tuzluluk gibi bir çok konuda doğal kaynakların korunması ve iyileştirilmesi için çalışmaktadır.

Tunay Gıda, sürdürülebilir tarımsal yönetimin gerekliliğini sağlayacak
» Toprak Su Yönetimi
» Çevre Koruma ve Biyoçeşitlilik
» Enerji Yönetimi
» Gübreleme Yönetimi
» Hijyen, Atık, Kirlilik Yönetimi
» İşçi Hakları
» Yönetim sistemi, Finansal İstikrar, Ürün Seçimi ve Verimliliği
konularında politikalar ve yazılı kurallar oluşturmuştur.

Tunay Gıda, üreticilerine, çiftçilerine prensiplerini koyduğu tarım yöntemlerini kullanmalarını talep eder. Bunların uygulanması için denetimlerini düzenli olarak yapar.

Çiftçilere her konuda eğitim ve teknik destek sağlayarak toprağa ve çevreye zarar vermeden üretim yapılmasını sağlar.

Tarım politikalarımızın doğru uygulanmasını sağlayarak üretimde yüksek verimliliğe ulaşmak için çalışır.

Tunay Gıda 2018 © Tüm Hakları Saklıdır.
Tunay Gıda
Tunay Gıda
Tunay Gıda

Tarımsal Sürdürülebilirlik

Tarımsal Sürdürülebilirlik Tunay Gıda, çevreye daha az kirlilik, daha az toprak erozyonu, yaban hayatın korunması kimyasal atıklar, sulardaki tuzluluk gibi bir çok konuda doğal kaynakların korunması ve iyileştirilmesi için çalışmaktadır.

Tunay Gıda, sürdürülebilir tarımsal yönetimin gerekliliğini sağlayacak
» Toprak Su Yönetimi
» Çevre Koruma ve Biyoçeşitlilik
» Enerji Yönetimi
» Gübreleme Yönetimi
» Hijyen, Atık, Kirlilik Yönetimi
» İşçi Hakları
» Yönetim sistemi, Finansal İstikrar, Ürün Seçimi ve Verimliliği
konularında politikalar ve yazılı kurallar oluşturmuştur.

Tunay Gıda, üreticilerine, çiftçilerine prensiplerini koyduğu tarım yöntemlerini kullanmalarını talep eder. Bunların uygulanması için denetimlerini düzenli olarak yapar.

Çiftçilere her konuda eğitim ve teknik destek sağlayarak toprağa ve çevreye zarar vermeden üretim yapılmasını sağlar.

Tarım politikalarımızın doğru uygulanmasını sağlayarak üretimde yüksek verimliliğe ulaşmak için çalışır.

Tunay Gıda 2018 © Tüm Hakları Saklıdır.